fbpx

תנועת דרור ישראל

דרור ישראל הנה תנועה חברתית, חינוכית ושיתופית. היא הוקמה ב-2006 על ידי בוגרות ובוגרי תנועת הנוער העובד והלומד, אשר רצו להמשיך לחנך ולהשפיע על המתרחש בחברה הישראלית.

התנועה ופעיליה מתמקדים בחינוך ובעשייה לחיזוק ערכי הציונות, הדמוקרטיה והשוויון. חברי התנועה שמו לעצמם למטרה לחזק את עקרונות הערבות ההדדית והפעולה המשותפת, ולקשור עוד ועוד ישראלים בפעילות למען החברה והקהילה.

פעילות התנועה מתקיימת ברשויות רבות בישראל, בעיר, בכפר ובקיבוץ, והיא מיועדת לכלל הציבורים בחברה הישראלית.

דרור ישראל מהווה מרכז פעילות של כ-200 אלף חניכים- מגיל 0 ועד 120.

מבין מפעליהם החינוכיים של חברי וחברות תנועת דרור ישראל: רשת דרור בתי חינוך, מרכז הדרכה “המעורר“, ארגון ספורט “החלוץ – חינוך דרך ספורט“, מרכזי תרבות כגון “הג’אם בית ליצירה משותפת“, הוצאת הספרים “דרור לנפש“, רשת קהילות יוצרות “רוג’ום“, מטעים חינוכיים ועוד

דרור ישראל ברשת